• โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและบทความ ดูข่าวสาร และบทความทั้งหมด

_k8a9767_edit
21Mar

ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน เพราะป่ากับคนอยู่ร่วมกันได้

“เมื่อเอ่ยถึงแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน ย่อมมีต้นไม้ป่าไม้เป็นพระเอกรำขบวน ถึงกระนั้น แม้ไพรพฤกษ์จะเป็นพระเอกหมายเลขหนึ่งในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ทั้งยังช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติเป็นแหล่งอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ก็มิวายถูกทำลายเป็นจำนวนมาก…”  

Read More

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง